latviešu  krievu  polski
MENU
Booking.com

Ludza

Łudza jest przygranicznym miastem w Łatgalii, a prawo miejskie miasto zdobyło w 1777 roku. Łudza umiejscowiona pomiędzy czterema jeziorami, z których największym jest Lielais Łudzas. Jest to jedno z najstarszych miast na Łotwe wymienione w kronikach Kijowskich i Ipatija już w 1177 roku. Osiedla tutaj znajdowały się już 8.-5.tysiącleciu przed Chrystusem. W 1399 roku zakon Liwoński wzniósł w mieście kamienny zamek (zachowały się tylko ruiny), wokół którego tworzyło się miasto. Od dawna miasto jest zamieszkiwane przez Rosjan. W mieście jest stosunkowy wysoki procent mieszkańców żydowskiego pochodzenia. Po Drugiej wojnie światowej w Łudzy wybudowano zakłady obróbki metalu, Inu, przetwórstwa mleka i mięsa oraz inne. Nastąpił napływ siły roboczej z Rosji, a skład mieszkańców stawał się wciąż bardziej pstry. Obecnie w Łudza Łotysze stanowią tylko 52.9% z 11.5 tys. mieszkańców.
Ruiny zamkowe w Łudza oraz kaplica św. Tadeusza stanowią zabytki architektury o znaczeniu państwowym.Łudza jest typowym miastem katolickiej Łatgalii, którym widoczne dzieła sztuki i architektura świadczą o wiarze jego mieszkańców-w nowym kościele katolickim znajdują się dzieła wykonane przez artystę Jānisa Bārde ó współczesne rzeźby Drogi Krzyżowej, nieopodal kaplicy św. Tadeusza- rzeźba Matki Boskiej, Królowej ziemi Māry(Māra-łotewska wersja imienia Marii). W Łudza urodził się badacz historii tego miasta, pedagog Jezups Soikans, którego syn, malarz Juris Soikans, po powrocie z wygnania podarował dla miasta swoje dzieła sztuki, a miejsce jego wiecznego spoczynku znajduje się na miejskim cmentarzu. W mieście działają katolickie, luterańskie, prawosławne parafie, jak również parafie starowyznaniowców i Adwentystów Siódmego dnia. Przed Drugą wojną światową w Łudzy działała również synagoga, która za czasów władzy sowieckiej została dostosowana do innych funkcji. W Łudza istnieje dawna zabudowa z drewna, która, co prawda, ucierpiała w czasie wielu pożarów, szczególnie w 1938 roku, w czasie którego spłonęli budynki na 7 ulicach.
Edytowany : 2015.05.21. 19:23