latviešu  krievu  polski
MENU
Booking.com

Daugavpils (Dyneburg)

Będąc w centrum Latgale (Łatgalii), Daugavpils, które, po Rydze, jest drugim największym miastem Łotwy. Położone jest na prawym brzegu Daugavy pomiędzy rzeką i jeziorem Stropu. Daugavpils jest jedynym miastem na świecie, w którym stykają się cztery podstawowę wyznania: ewangelicko - luterańskie, katolickie, prawosławne i staroobrzędowe. Po raz pierwszy pisemną wzmiankę o osiedlu Dauagvpils spotyka się już w V wieku. W 1275 roku zakon Liwoński rozpoczął budowę kamiennego zamku Dynaburga. Miasto wielokrotnie było burzone i odnawiane i dlatego właśnie nie ma w nim starówki. Najstarsza część Daugavpils znajduje się tam, gdzie obecnie stoi XIX wieczny zamek.
Edytowany : 2015.05.21. 19:22