latviešu  krievu  polski
MENU
Booking.com

Aglona

Daleko ponad zielone wzgórza i niebieskie jeziora, biało i wzniosłe, niby zapraszając duch ludzki dążyć do światła i jasności, ku górze podążają majestatyczne wieże Bazyliki w Aglonie-centrum Rzymskokatolickiego kościoła na Łotwie. Co roku 15.sierpnia tutaj gromadzi się tysiące ludzi, którzy przed tym, grupami czy osobno przeszli długą pielgrzymki, aby przeżyć katharsis. Do katolickiej Mekki na Łotwie przybywają ludzi ze wszystkich prowincji Łotwy, z Litwy, Polski, również z Francji oraz innych państw. Wielu z nich otrzymuje to za czym przyszli, szczególnie w nocy z 14. na 15. sierpnia, gdy potoki ludzi z migoczącymi płomieniami świeczek w ręku, podążając w drodze Krzyżowej wspólnie przeżywają cierpienia Syna Bożego, rozjaśnieni pieśniami i modlitwami, postrzegają duchowy cel życia ludzkiego. Właśnie tutaj 9.września 1993. roku papież Jan Paweł II modlił się za pomyślność Łotwy i jej mieszkańców.
Początek Bazyliki w Aglonie rozpoczyna się od 1697 roku, kiedy szlachcianka Ewa Justyna Szostowicka, za poparciem ówczesnego biskupa Liwonii Mikołaja Popławsiego wezwała wileńskich dominikanów do utworzenia w Aglonie klasztoru i szkoły parafijnej. Wezwanie jej znajduje odezwę. Pierwszy kościół, wzniesiony w Aglonie w 1699 roku był drewniany. W pobliżu zbudowano klasztor. Budowa kościoła i klasztoru odbywała się przy finansowym i organizacyjnym wsparciu szlachcianki Ewy J.Szostowickiej. Po zakończeniu bodowy zespołu zostaje przekazany on zakonowi dominikanów na wieczne czasy. W 1768 roku dominikanie zakładają podstawy dla nowego , teraz już kamiennego kościoła, który wznosi się po dzień dzisiejszy. Pracami budowlanymi kościoła kierował przeor klasztoru Remigusz Zachorowski. Kościół wybudowano w baroku (w stylu włoskim), z dwoma trójpoziomowy - ma 45 metrów długości i 23 metrów szerokości, wysokość wież wynosi 56 metrów. Jednocześnie w kościele może znajdować się prawie 6000 ludzi.

Edytowany : 2015.05.21. 19:20