latviešu  krievu  polski
MENU
Booking.com

Jelgava

Jelgava - dawna stolica księstwa Kurlandzkiego, znane centrum kultury i edukacji na Łotwie. W dokumentach po raz pierwszy zostaje wspomniana w 1265 roku, kiedy zako Liwoński rozpoczął tutaj budowę drewnianego zamku. W 1573 roku Jelgavie nadano status miejski, a w 1578 roku do Jelgavy przeprowadza się książę Kurlandii. Po wojnie P?łnocnej Jelgava staje się ważnym centrum rzemieślnictwa i handlu. W 1738 roku książę Jakub rozpoczyna w Jelgavie budowę pałacu, kt?ry obecnie stanowi największy zabytek miasta. Istotną rolę w rozwoju nauki na Łotwie miała otworzona w 1775 roku Jelgavska Akademia Piotra, z imieniem jej wychowanka Ernesta Binemana związane są pierwsze w Jelgavie loty balonem powietrznym. W 1800 roku rosyjskie car Paweł podpisał ukaz o przekształceniu akademii w uniwersytet, kt?ry od 1802 roku został przeniesiony do Tartu (Estonia). W czasie Drugiej wojny światowej Jelgava bardzo mocno ucierpiała. Lotnictwo rosyjskie bombardowało miasto, podobnie jak alianci to zrobili Dreznem. Po wojnie powstało tutaj wiele przedsiębiorstw i zakład?w produkcyjnych, Jelgava stała się czwartym największym centrum przemysłowym na Łotwie.

Obecnie jest to miasto studenckie. Działa tutaj Łotewski Uniwersitet Rolniczy (otwarty w 1939 roku), Narodowa szkoła wyższa, Zemgalska szkoła biznesu, Centrum edukacji os?b dorosłych. W jelgawskim muzeum historii oraz zamku Jelgavskim istnieje możliwość zwiedzania oraz zapoznania się z wieloma świadectwami dawnych czas?w Łotwy. Pałac w Jelgavie stanowiący obecnie zabytek architektury o państwowym znaczeniu, zaczęto budować w 1738 roku na miejscu zamku Liwońskiego. Przed tym, bo w 1737 roku księciem Kurlandii został Ernst J. Biron. Jego marzeniem było wzniesienie w metropolii księstwa - Jelgavie ogromnego pięknego pałacu, dla kt?rego zwolniono miejsce wysadzając w powietrze w 1737 roku dawny zamek zakonu, będący miejscem zamieszkania poprzedniej dynastii książąt Ketler?w. Ksiącia Birona Jelgava interesowała bardziej aniżeli Rundale, dlatego do Jelgawy przewieziono duża ilość materiał?w przygotowanych dla Rundale - parkiet, piece i.t.d. Pałac budowano wg projektu i pod kierunkiem Francessko Bartolemeo Rastrelli. Do 1740 roku zostały założony fundamenty pałacu, budynki wzniesiono w stylu baroku, przygotowany materiały dla obr?bki pomieszczeń. W tym samym, 1740 roku dokonano przewrotu na dworze rosyjskim. Biron zostaje aresztowany i zesłany, a prace budowy pałacu zostają przerwany. Wznowiono je tylko w 1763 roku, po powrocie księcia Birona do Kurlandii. Do Jelgavy powraca r?wnież Rasrelli, ale pracami wg jego zamysłu kierował architekta duński Severyn Jensen, zabliżając styl budowy do klasycyzmu. Od 1768 do 1774 roku tutaj pracował zaproszony z Berlina mistrz sztuki zdobniczej Johann Michael Graf, a of 1768 do 1771 roku malarz włoski Antonio d`Angeli. W 1772 roku do pałacu wprowadził się dw?r księcia. W 1779 roku przez jakiś czas w pałacu gościł słynny Koliostro. W 1798 roku w pałacu Jełgavskim zatrzymał się wygnany przez Rewolucję Francuską kr?l Ludwik XVIII. Obecnie w tych pomieszczeniach znajdują się audytoria Jelgavskiego Uniwersytetu Rolniczego.
Edytowany : 2015.05.21. 19:13