latviešu  krievu  polski
MENU
Booking.com

Windava (Ventspils)


Ventspils jest współczesnym miastem europejskim, dysponujące niezamarzającym portem morskim, które stało się największym portem regionu morza Bałtyckiego. Ekspartującym ropę, ważnym węzłem transportowym oraz odcinkiem tranzytowego połączenia Zachód-Wschód. Po raz pierwszy w dokumentach historycznych nazwaVentspils pojawia się jako port Vindy. W 1290 wieku wybudowano murowany zamek. Prawa miejskie miasto otrzymało w 1378 roku. W skład miast Hanzy Ventspils wschodziła w XIV XVI w.w. , w XII w. To był ważny port Kurlandzkiego księstwa, centrum stoczniowym i rzemieślniczym Najmocniejszy bodziec w rozwój miasta wniosła budowa linii kolejowej Ventspils Rybińsk.

Zamek. Najstarszy budynek w Ventspils (XIII-XIVw.w.) jedyny zamek łotewski zamkniętego typu (typ konwentu), zabudowa którego całkiem zachowała się za czasów Zakonu Libowskiego. Za czasów księstwa Kurlandzkiego i Zemgalskiego zamek był instytucją administracyjną, ze czasów Rosji cesarskiej tu było rozmieszczono więzienie w 1832 r., fasady budynku przebudowano w stylu klasycyzmu, w czasy radzieckie zamek służył jako kazarmy , w 2001 r. Zamek został odremontowany i obecnie jest otwarty dla turystów.


Kościół katolicki Św. Krzyżu (1898) jest zbudowany w stylu neoklasycyzmu przy ulicy Jūras 32/34.

Kościół luterański Mikołajapowstał dzięki zainteresowaniom cara Mikołaja II i staraniom księdza fon Pauflera. Kierownikiem robot budowlanych był znany architekt i inżynier J.E. de Vite.

Kościół prawosławny Św. Mikołaja jest zbudowany w 1901 r. według tradycji rosyjskiej XVII wieku.

Zabudowa w stylu secesyjnym na ul. Pils. Na przełomie XIX i XX w.w. na ul. Pils pojawiła się nowa zabudowa w stylu secesyjnym zamiast starych parterowych domów. Pierwszy budynek (1901 r.), który ma elementy secesji znajduje się na ul. Pils 30. Dom Vulfsona na ul. Pils 34 z wieżą w stylu neobarokowym jest przykładem eklektycznego stylu secesji. Obok są domy mieszkalne(ul.Pils 31) i budynek szkoły muzycznej (ul.Pils 38) wybudowanych w typowym stylu secesji. Oprócz Rygi, która jest najlepszym przykładem secesji, jedną z pereł tego stylu jest budynek narożny College muzycznego w Ventspils z przepięknym ozdobieniem architekturnym.


Pirs Południowy wybudowany w 1905 r. , wielu razy był odremontowany i przebudowany. Z pirsu dla obejrzenia otwiera się piękny morski widok na morze Bałtyckie

Muzeum etnograficzne( Riņķa iela 2, Ventspils, +371 3624467) jest otwarty z 1 maja do 31 października z 10:00 - 18:00, poniedz., wt.-zamknięte. Muzeum założone w 1954 r. Na terytorium muzeum są chaty rybackie, kolekcja łódek i kotwic. Jeden z ciekawych eksponatów muzealnych to kolejka wąskotorowa, po której kiedyś jeździła mała lokomotywa wzdłuż osad rybackich w Kurlandii północnej, obecnie każdą niedzielę ona wiezie turystów przez park muzeum.
Edytowany : 2015.05.15. 16:46