latviešu  krievu  polski
MENU

Hymn Łotwy


Hymn Łotwy
"Dievs, svētī Latviju!" ("Boże błogosław Łotwę!") jest hymnem państwowym. Tekst i muzyka zostały napisane przez Karlis Baumanis (lepiej znanego, jako Baumanu Karlis). Hymn po raz pierwszy pojawił sie w drugiej połowie wieku XIX, gdy naród łotewski rozpoczoł otwarcie wykazywać swój honor narodowy i identyfikować się wśród innych narodowości. Karlis Baumanis był pierwszym kompozytorem, który użył wyrazu óŁotwaó w tekście utworu. Koncepcja óŁotwyó tylko zaczynała przyjmować swoje kształty w umysłach pisarzy i aktywistów i była wykorzystywana do opisu wszystkich regionów, tradycjonalnie zamieszkałych przez Łotyszy. Chociaż większość Łotyszy nie śmiała jeszcze nawet marzyć o niepodległym państwie, całkowicie niezależnym od Rosyjskiego Imperium, pieśń "Dievs, svētī Latviju!" była silnym ókatalizatoremó dla rozwoju świadomości narodowej. Wykorzystywanie wyrazu óŁotwaó w utworze było otwartym wyzwaniem przeciwko władzy Carskiej, która miała mało sympatii do ruchów narodowych. Początkowo, władze rosyjskie zakazały używania słowa óŁotwaó w nazwie i tekście utworu I ono zostało słowem óBaltijaó. Publicznie utwór został odtworzony w czerwcu 1873 roku na Pierwszym Festiwalu Pieśni w Rydze. Jako hymn państwowy po raz pierwszy został odśpiewany 18 Listopada 1918 roku przy proklamacji niepodległości Łotwy. 7 czerwca 1920 roku "Dievs, svētī Latviju!" została oficjalnie zatwierdzona hymnem państwowym Republiki Łotewskiej.

Po okupacji radzieckiej w czerwcu 1940 roku, flaga, godło oraz hymn zostały zakazane. Wiele osób było prześladowane za przechowywanie flagi lub śpiewanie hymnu. Ale oficjalne symbole Łotwy nigdy nie zostały zapomniane i walka o wprowadzenie w użycie kolorów czerwono-biało-czerwonych była początkiem wznowionych starań o niepodległość w latach 80-tych XX wieku.
Edytowany : 2015.05.19. 11:29