latviešu  krievu  polski
MENU

Godło Łotwy

Godło państwowe Łotwy zostało utworzone po proklamacji niepodległej Republiki Łotewskiej. Godło łotewskie zawiera symbole łotewskiej państwowości, oraz symbole historycznych regionów państwa. Słońce w wyższej części godła symbolizuje łotewską narodową państwowość. Stylizowany rysunek słońca był symbolem identyfikacji strzelców łotewskich - latvieóu strēlnieki ó wysłanych do imperium rosyjskiego w czasie Pierwszej Wojny Światowej. W czasie I Wojny światowej figura słońca z 17 promieniami była symbolem siedemnastu łotewskich rejonów. Trzy gwiazdy nad godłem personifikują ideę zjednoczenia historycznych regionów (Vidzeme, Latgale i Kurzeme-Zemgale) w jednolitym państwie ó Łotwie. Kulturowo regiony historyczne są także charakteryzowane starszymi figurami heraldycznymi, które pojawiły się już w XVII wieku. Kuzeme i Zemgale (Zachodnia Łotwa) są symbolizowane przez czerwonego lwa. Lew po raz pierwszy pojawia się w 1569 roku na godle byłego księstwa Kurzeme. Vidzeme i Latgale (Wschodnia Łotwa) są przedstawione przez legendarnego potwora o srebrnych skrzydłach i głowie orła ó gryfa. Dany symbol pojawił się w 1566 roku, gdy terytoria, znane dziś jako Vidzeme i Latgale znalazły się pod władzą zjednoczonego państwa polsko-litewskiego. Łotewski artysta Rihards Zarins stworzył godło państwowe Łotwy. Powody do wykorzystywania godła Łotwy są ściśle regulowane. Są wykorzystywane trzy rodzaje symbolu ó duży, średni i mały. Duże godło, na przykład, może być wykorzystywane przez Prezydenta państwa, Parlament, Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów, ministerstwa, Sąd Wyższy i Prokuratora Generalnego, oraz przez łotewskie misje dyplomatyczne i konsularne.
Średnie godło może być wykorzystywane przez agencje Parlamentu, Rady Ministrów i inne instytucje, znajdujące się pod bezpośrednią czy pośrednią kontrolą ministerstw.
Małe godło, może być wykorzystywane przez inne instytucje państwowe, instytucje edukacyjne i urzędników władz miejskich oraz samorządów w dokumentach oficjalnych.Godło Łotwy, duże

Średnie godło Łotwy

Małe godło Łotwy

Edytowany : 2015.05.19. 11:30