latviešu  krievu  polski
MENU

System polityczny

W roku 1991 na Łotwie ukształtował się system demokracji parlamentarnej. Prezydenta na Łotwie wybiera sejm. Większą władzę ma premier, którego też wybiera sejm. W tej chwili na Łotwie pracuje ósmy sejm, który został wybrany 5 października 2002 roku. W sejmie pracuje 100 posłów z partii politycznych, które na wyborach przekroczyły granicę ilości głosów, wynoszącą 5%. Ilość miejsc w sejmie partie dzielą między sobą proporcjonalnie zdobytym procentom głosów.
Edytowany : 2015.05.16. 16:35